ARKITEKT

 

I mötet med dig kommer vi fråga efter dina önskemål, drömmar och behov inför ditt kommande byggprojekt. Oavsett om det är en stor industribyggnad eller ett inglasat uterum så är det de mänskliga behoven och drömmarna som står i centrum.

Vi kommer att hjälpa dig att ta fram rätt underlag i form av tex nybyggnadskartor och situationsplaner från kommunen. Om det är en tillbyggnad går vi igenom de befintliga ritningarna för att se vad vi behöver komplettera. Vi träffar dig på plats och tittar på tomten/huset och alla fysiska förutsättningar. All information ligger till grund för den analys som vi gör.

Därefter börjar den kreativa processen som transformerar informationen till förslag där vi säkerställer att form och funktion följer normer och regler. Planritningar, fasadritningar och sektion ger dig visualiseringen om hur din dröm kommer att se ut i verkligheten. Vi jobbar nära dig som kund och har en tät kommunikation med alla inblandade, med dig, byggföretaget och myndigheter och tillhandahåller de dokument som behövs för att uppfylla din dröm.

I portfolion ses en del av de restauranger, industribyggnader, lager, villor, uterum och tillbyggnader vi designat.

Sedan 2015 har vi ett nära samarbete med NYBE AB i Eneryda som har byggt flertalet av projekten du kan se nedan.