Eva Uppsäll

M.Sc. Biologi, Sveriges Lantbruksuniversitet

 

Jag är i grunden biolog med examen från Sveriges Lantbruksuniversitet och har ca 3 års studier inom trädgårdsområdet från Alnarp, Ultuna och Alma folkhögskola. I mina studier ingår kurser som växtkännedom, marklära, färg- och formlära, markbyggnad och vegetationsbyggnad och jag har även utbildning inom ekologisk odling.

Sedan 2005 har jag bedrivit kursverksamhet inom trädgårdsområdet och har sedan ett par år tillbaka utökat verksamheten med trädgårdsplanering.

Jag drivs av att skapa gröna, sköna miljöer att vistas i där människor med olika förutsättningar trivs och kan återhämta sig.

 

Donn. Y. Dannan

Bachelor Architectural Engineering,  Damaskus

 

 

We shape the world with our minds

 

“The devil is in the details” is a quote that I have always believed in.
The more you learn about something the more you realize the need to dig deeper and look for details.
Attention to details and designing reliability is what sets the right foundation for our working methods.

Over the years, working with different environments in different countries on different scales has enlarged my experience and gave me a better understanding for how to combine the artistic design criteria with the construction methods and how to better understand my client.