Trädgård för lek för förskola och fritids

TRÄDGÅRDSDESIGN

Första konceptskiss för utemiljö till förskola och skola, här finns plats för mycket spring i benen, kojbyggen, hemliga gångar, gungor och sandlek!