STUDIO

I studion pågår det kreativa arbetet för arkitekt och trädgårdsdesigner.

Här analyseras förutsättningar och behov hos dig som kund, designas funktionella och hållbara lösningar och tas fram dokument för bygglov, anläggning och konstruktion.

Hos oss samarbetar arkitekt och trädgårdsdesigner för att se helheten. Om du går i tankar på att bygga ett nytt hus innebär det stora fördelar för dig. Vi tar hänsyn till trädgårdens utformning redan tidigt i byggprocessen. Beroende på hur du vill använda ditt hus och din trädgård kan det påverka husets placering på tomten och när markarbetena görs när bygget är klart vet du redan hur trädgården ska se ut och kan effektivisera processen.

Boka gärna ett första möte för diskutera din trädgård eller ditt planerade byggprojekt med oss. Ta med dig de handlingar du har i form av tomtkarta och foton och kom och prata med oss eller så kommer vi till dig!