PLANTERING OCH TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

 

Hos flera av våra trädgårdsdesignkunder har vi hjälpt till med inköp av växter, plantering och efterföljande skötsel. Våra planteringsplaner och växtlistor innehåller all information inför växtinköpet och planteringen

Vi samarbetar med Klockaregården i Öhr utanför Växjö där våra trädgårdsdesignkunder får rabatt på träd, buskar och perenner. Vid behov tar beställer vi extra stora kvaliteter av exempelvis häckväxter och träd.

Vi hjälper dig med:

  • Beställa hem växtmaterial och transport hem till dig (stora träd är inte så lätt att transportera själv)
  • Plantering i nyanlagda växtbäddar
  • Renovering av äldre planteringar
  • Nedklippning och gödsling av perennplanteringar
  • Beskärning av buskar och träd

Exempel på planteringsplan (utan tillhörande växtlista)