TRÄDVÅRD

 

Beskärning av fruktträd

Vi beskär träden på ett professionellt sätt utifrån de förutsättningar som finns och de önskemål kunden har för användning av träden. Vi formar, glesar ur, beskär för mer frukt eller frukt av högre kvalitet och större storlek. Unga träd kan vi bygga upp till den typ av träd som kunden önskar sig.

Vi kan även utföra ympning av nya fruktgrenar på  fruktträd.

 

Beskärning av stora träd genom klättring med sele, rep och motorsåg i trädets krona

Vi beskär även stora träd genom att klättra runt i träden med sele och rep som gör att vi på ett skonsamt sätt når de flesta grenar i trädet. Trädet ges den form och höjd som önskas. Vi kan ta bort torra och döda grenar för att göra det säkrare att befinna sig under trädet. Trädet beskärs på ett sätt som innebär en rimlig belastning för trädet så att det kan läka och återhämta sig på ett bra sätt. Vi stympar inte träd som är tänkta att vara kvar som ett levande träd. Vid beskärning används handsåg, motorsåg, stångsåg och ibland även andra verktyg som behövs.
Under 2017 kommer vi börja erbjuda tjänsten kronstabilisering. Det innebär att träd som man önskar bevara men där grenar riskerar att fläkas ut och brista kan hållas ihop och trädets krona stabiliseras igen.

Fällning av träd

Vi fäller även träd där kunden bestämt sig för att inte ha träden kvar och vår specialitet är träd i svåra lägen med risk att falla över byggnader eller ledningar eller andra saker som är värdefulla. Genom att klättra med sele och linor och ta ner trädet i mindre bitar kan man minska skador under trädet. Vid känsliga markförhållande kan man även fira ner varje enskild bit men arbetet tar då givetvis längre tid.

Priser (inkl moms)

Beskärning och nedtagning av träd är berättigat till RUT-avdrag

Beskärning av fruktträd

Minimipris för etablering och första timmen 625 kr
Därefter minimipris per träd 375 kr för mindre träd eller löpande timpris 500 kr/h för större träd som tar minst en timme att beskära.
Vid besök hos kund kan även en prisbedömning ges för hela arbete och i vissa fall är det lämpligt att göra arbete på fast pris gentemot kunden.

Beskärning av stora träd med klättring med sele, rep och motorsåg i trädets krona

Minimipris för etablering och första timmen 875 kr
Därefter löpande timpris på 640 kr/h
Vid besök hos kund kan även en prisbedömning ges för hela arbete och i vissa fall är det lämpligt att göra arbete på fast pris gentemot kunden.

Fällning av träd i svåra lägen

Ett genomsnittsträd som fälls i bitar genom klättring med hjälp av sele, linor och motorsåg kostar 1875 kr. Ett lite större och mer komplicerat träd kan kosta 2500 kr och ett enklare som innebär mindre klättring eller fällning i ett stycke eller ett fåtal bitar 1250 kr. För träd som är svåra att bedöma tidsåtgång för men som tar minst 3h att fälla utgår vi ofta från 1875 kr och därefter 640 kr/h i löpande timpris

Ihopsamling och bortforsling av grenar

Ofta blir det en hel del stammar och grenar på marken efter våra trädjobb. Ibland vill kunden ta hand om detta arbete själv och använda veden. Vi kan även erbjuda hjälp med att samla ihop och finfördela grenar och stammar samt ta hand om bortforsling via annan aktör som t.ex. Farmartjänst. Om ni vill slippa hanteringen gör vi detta åt er och tar lite betalt för den tjänsten.
Löpande timpris på plats hos er 575 kr/h
Förmedling av tjänst för bortforsling blir ett litet påslag på den avgift den vi anlitar tar betalt.