TRÄDVÅRD

 Beskärning av fruktträd

Vi har Riksförbundet Svensk Trädgårds certifiering Grönt kort för fruktträdsbeskärare. Vi beskär träden på ett professionellt sätt utifrån trädens förutsättningar i kombination med dina önskemål för användning av träden. Vi formar, glesar ur, beskär för mer frukt eller frukt av högre kvalitet och större storlek. Unga träd kan vi bygga upp till den typ av träd som du önskar, exempelvis spaljé eller frukthäck.

Vi kan även utföra ympning av nya fruktgrenar på befintliga fruktträd.

 

 

Beskärning av stora träd genom klättring med sele, rep och motorsåg i trädets krona

Vi beskär även stora träd genom att klättra runt i träden med sele och rep som gör att vi på ett skonsamt sätt når de flesta grenar i trädet. Trädet ges den form och höjd som önskas. Vi kan ta bort torra och döda grenar för att göra det säkrare att befinna sig under trädet. Trädet beskärs på ett sätt som innebär en rimlig belastning för trädet så att det kan läka och återhämta sig på ett bra sätt. Vi stympar inte träd som är tänkta att vara kvar som ett levande träd. Vid beskärning används handsåg, motorsåg, stångsåg och ibland även andra verktyg som behövs.

Fällning av träd

Vi fäller även träd där kunden bestämt sig för att inte ha träden kvar och vår specialitet är träd i svåra lägen med risk att falla över byggnader eller ledningar eller andra saker som är värdefulla. Genom att klättra med sele och linor och ta ner trädet i mindre bitar kan man minska skador under trädet. Vid känsliga markförhållande kan man även fira ner varje enskild bit men arbetet tar då givetvis längre tid.

För att bedöma tidsåtgång och pris vill vi alltid titta på träden tillsammans med ägaren.

Beskärning och nedtagning av träd är berättigat till RUT-avdrag, 50% på arbetskostnaden.

Ofta blir det en hel del stammar och grenar på marken efter våra trädjobb.

Ibland vill kunden ta hand om detta arbete själv och använda veden.

Vi kan även erbjuda hjälp med att samla ihop och finfördela grenar och stammar samt ta hand om bortforsling.