TRÄDGÅRDSSKÖTSEL, PLANTERING OCH TRÄDVÅRD

Vi hjälper dig med din trädgård när du själv inte kan, vill eller hinner!

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Vi kan hjälpa dig att:

 • Beskära häckar och buskar

 • Klippa ner perenner

 • Rensa ogräs

 • Kantskära

 • Räfsa löv

 • Dressa gräsmatta

 • Klippa gräs

Vi träffas hemma hos dig och går igenom din trädgård tillsammans. Du berättar vad som är dina önskemål och utifrån vår erfarenhet föreslår vi också åtgärder utifrån trädgårdens behov. Vi går igenom växtmaterialet för att se status och vilka skötselinsatser som behövs.

Vi köper in det material som behövs och kan också forsla bort avfall som grenar och växtrester om du önskar det.

Vill du boka timmar så kostar det 550 kr/h före RUT- avdrag. Minimibokning 2 timmar.

Trädgårdsskötsel är berättigat till RUT-avdrag. Om du är berättigad till RUT-avdrag är det  50% reduktion på arbetskostnaden.

BOKA skötsel

 

 

 

 

PLANTERING

Hos flera av våra trädgårdsdesignkunder har vi hjälpt till med inköp av växter, plantering och efterföljande skötsel. Våra planteringsplaner och växtlistor innehåller all information inför växtinköpet och planteringen

Vid behov tar beställer vi extra stora kvaliteter av exempelvis häckväxter och träd.

Vi hjälper dig med:

 • Beställa hem växtmaterial och transport hem till dig (stora träd är inte så lätt att transportera själv)

 • Plantering i nyanlagda växtbäddar

 • Renovering av äldre planteringar

 • Nedklippning och gödsling av perennplanteringar

 • Beskärning av buskar och träd

 

TRÄDVÅRD

 Beskärning av fruktträd

Vi samarbetar med Daniel Uppsäll som har Riksförbundet Svensk Trädgårds certifiering Grönt kort för fruktträdsbeskärare. Han beskär träden på ett professionellt sätt utifrån trädens förutsättningar i kombination med dina önskemål för användning av träden. Han formar, glesar ur, beskär för mer frukt eller frukt av högre kvalitet och större storlek. Unga träd kan  byggas upp till den typ av träd som du önskar, exempelvis spaljé eller frukthäck.

Han kan även utföra ympning av nya fruktgrenar på befintliga fruktträd.

 

 

Beskärning av stora träd genom klättring med sele, rep och motorsåg i trädets krona

Daniel beskär även stora träd genom att klättra runt i träden med sele och rep som gör att vi på ett skonsamt sätt når de flesta grenar i trädet. Trädet ges den form och höjd som önskas. Han kan ta bort torra och döda grenar för att göra det säkrare att befinna sig under trädet. Trädet beskärs på ett sätt som innebär en rimlig belastning för trädet så att det kan läka och återhämta sig på ett bra sätt. Han stympar inte träd som är tänkta att vara kvar som ett levande träd. Vid beskärning används handsåg, motorsåg, stångsåg och ibland även andra verktyg som behövs.

Fällning av träd

Daniel fäller även träd där kunden bestämt sig för att inte ha träden kvar och vår specialitet är träd i svåra lägen med risk att falla över byggnader eller ledningar eller andra saker som är värdefulla. Genom att klättra med sele och linor och ta ner trädet i mindre bitar kan man minska skador under trädet. Vid känsliga markförhållande kan man även fira ner varje enskild bit men arbetet tar då givetvis längre tid.

För att bedöma tidsåtgång och pris vill Daniel alltid titta på träden tillsammans med ägaren.

Beskärning och nedtagning av träd är berättigat till RUT-avdrag, 50% på arbetskostnaden.

Ofta blir det en hel del stammar och grenar på marken efter våra trädjobb.

Ibland vill kunden ta hand om detta arbete själv och använda veden.

Vi kan även erbjuda hjälp med att samla ihop och finfördela grenar och stammar samt ta hand om bortforsling.