Eva Uppsäll

M.Sc. Biologi, Sveriges Lantbruksuniversitet

 

Jag är i grunden biolog med examen från Sveriges Lantbruksuniversitet och har ca 3 års studier inom trädgårdsområdet från Alnarp, Ultuna och Alma folkhögskola. I mina studier ingår kurser som växtkännedom, marklära, färg- och formlära, markbyggnad och vegetationsbyggnad och jag har även utbildning inom ekologisk odling.

Jag är medlem i Svenska Trädgårdsdesigner

Jag drivs av att skapa gröna, sköna miljöer att vistas i där människor med olika förutsättningar trivs och kan återhämta sig.

Donn. Y. Dannan

Bachelor Architectural Engineering,  Damaskus

 

 

We shape the world with our minds

“The devil is in the details” is a quote I have always believed in.
Attention to details and designing reliability is what sets the right foundation for our working methods.

Over the years, working with different environments in different countries on different scales has enlarged my experience and gave me a better understanding for how to combine the artistic design criteria with the construction methods and how to better understand my client.

 

 

 

Frilansande inredare Claire Catlow,

Bachelor of Art
Surface pattern designer and marketing
Huddersfield University Uk

 

I am passionate about home furnishing, colours, styles and design.

One of my main drivers is to solve the needs of a client through design. I get curious of the future styles, colours and trends, enjoying researching and analyzing possibilities.
I have worked many years as a project leader through either product development or interior where I have developed ideas and needs into designs.

 

Daniel Uppsäll,

Civ.Ing, Uppsala universitet

 

Daniel är civilingenjör med inriktning mot miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet. Här finns ett stort intresse för träd och trädvård. Jag har Grönt Kort från Riksförbundet Svensk Trädgård för fruktträdsbeskärare, en certifiering som garanterar beskärning som långsiktigt bygger upp dina fruktträd. Jag har också delar av arboristutbildning med trädklättring och motorsågskörkort.