Total makeover

TRÄDGÅRDSDESIGN

Familjen har bott i huset ett par år och har byggt till det och gjort ett stort trädäck. Resten av trädgården använde de inte alls och ville ha idéer om hur de kunde gå tillväga för att gå en användbar baksida. Trädäcket är det dominerande och det behöver ramas in och få sällskap av andra element för att det ska bli balans. Familjen önskade ett garage och även ett spabad. I trädgården finns ett par fina gamla äppelträd som ger fin frukt. Rester av en gammal grusad gång kunde ses, annars fanns mest bara gräsmatta och byggrester i trädgården.

Vi gjorde ett förslag med ett garage och flera plank, spaljéer och pergola för att snabbt få till avskärmning och ytor att arbeta med. En diagonal gång kopplar ihop de olika delarna av trädgården. En yta med singel kopplar ihop det befintliga förrådet med övriga trädgården. Ny häck mot grannen och även lägre häck inne i trädgården ger rumslighet. Närmast trädäcket finns blommande planteringar att njuta av. Familjen önskade även en liten yta för odling av örter och kryddväxter. På framsidan finns en generös entréplantering med träd, buskar och lättskötta perenner. Till familjen har vi förutom trädgårdsritningen gjort fullständiga konstruktionsritningar till garage, plank, spaljéer och pergolor.