Så här går det till:

  1. Boka möte och förberedelser: Vid första kontakten bestämmer vi en tid för ett möte i din trädgård. Innan vi kommer hem till dig så får du i uppgift att svara på ett antal frågor som vi skickar till dig i form av en checklista. Det är bra om du också hinner fundera och titta på bilder i tidningar och böcker för att kunna visa vad du tycker om i frågan om stil, växter och material. Du får också i uppgift att ta fram en tomtkarta över din tomt i skala 1:100 eller 1:200. Den kan beställas hos din kommun.

  2. Möte i din trädgård: Vid första mötet går vi runt i din trädgård i ungefär 2 timmar och tittar på hur du använder den idag, vilka funktioner och växter som finns. Vi diskuterar vad du vill behålla och vad du vill ändra på, vilka problem du har identifierat. Det kommer att bli många frågor från vår sida för att få ut så mycket information som möjligt. Vi behöver veta mycket om dig och dina önskemål, hur du vill använda trädgården och vad du tycker om. För att kunna välja rätt växter till rätt plats analyserar vi din tomt noga gällande läge och jordmån. Under första besöket bestämmer vi oss för hur vi ska gå vidare. Vi diskuterar också hur mycket din blivande trädgård får kosta och hur mycket du vill och kan anlägga själv eller om du behöver hjälp av en anläggare.

  3. Offert och tidsplan: Vi önskemål återkommer vi till dig med en offert och en tidsplan baserad på det vi kommit överens om vid vårt möte tillsammans.

  4. Kreativ process: Utifrån den satta tidsplanen arbetar vi med den kreativa processen att ta fram ett förslag till din trädgård. Vi gör gärna en avstämning för att se att vi förstått dina önskemål korrekt och för att höra med dig om du vill ändra eller komplettera något.

  5. Leverans av förslag: Vi träffas igen och levererar det färdiga trädgårdsförslaget i form av skiss, ritning och/eller planteringsförslag. Nu kan samarbete med anläggare börja om du har behov av det.

Du förbereder dig genom att:

  • Tillhandahålla en tomtkarta 1:100 eller 1:200 (beställs av kommunen)

  • Fylla i checklistan som vi skickar till dig

  • Hitta bilder i tidningar och böcker på trädgårdar som du tycker om. Skapa gärna ett Pinterestkonto med bilder du tycker om och dela med oss.