TRÄDGÅRDSDESIGN

Å så underbart att få möjlighet att själv få bestämma över en plätt på jorden! Men ibland kan man trots allt köra fast och inte riktigt veta vad man vill.

 

Kanske har du börjat lite i en hörna på trädgården men får inte ihop helheten. Det kan också hända att du provat att plantera massor med olika växter men det verkar inte som om de trivs riktigt och blir så där stora och fina som du drömde om. Eller står du med ett nybyggt hus och en helt tom tomt och vet inte var du ska börja?

 

Genom att ta hjälp får du möjlighet att se hela potentialen i din trädgård och får en vacker trädgård som är anpassad efter dina behov och önskemål. Du får råd om ett växtmaterial som fungerar just i din trädgård och undviker dyra misstag.

 

Det kan finnas olika anledningar till varför det känns som om man behöver lite hjälp att komma vidare. Vi hjälper dig gärna att forma dina drömmars trädgård.  Vi lägger stor vikt vid att noggrant analysera dig som trädgårdsägare och trädgårdens förutsättningar. Den informationen är avgörande för att vi ska kunna skapa en trädgård som överträffar dina förväntningar.

 

För oss är den gröna formgivningen central. Gröna lummiga rum som skapar trivsel och harmoni för dig som ägare. Växternas kvaliteter över årstiderna är viktig, en grön stomme med vackra bladverk är något vi eftersträvar. Vi väljer gärna natursten i trädgården och uppskattar en svart diabas, öländsk kalksten och en knastrande natursingel. För att skapa rum bygger vi gärna luftiga spaljéer och härliga pergolor som ger dig en ombonad känsla.

Vi strävar efter en tidlös elegans, klassiska former med en modern tvist och hållbara lösningar val för planteringar, markmaterial och konstruktioner.

 

Tjänster

Varje trädgård och varje trädgårdsägare är unik! Vi anpassar våra grundtjänster så att de passar dina behov, det finns stor variation i möjligheterna.

Det är din trädgårds förutsättningar tillsammans med dina behov, önskemål och drömmar som är grunden till det trädgårdsförslag vi tar fram till dig. Ledord är funktion och estetik. Trädgården ska vara vacker och behaglig att vara i och samtidigt passa dig gällande skötsel och underhåll. För oss är det viktigt att skapa en trädgård som fungerar långsiktigt för dig.

Så här går det till:

  1. Boka möte och förberedelser: Vid första kontakten bestämmer vi en tid för ett möte i din trädgård. Innan vi kommer hem till dig så får du i uppgift att svara på ett antal frågor som vi skickar till dig i form av en checklista. Det är bra om du också hinner fundera och titta på bilder i tidningar och böcker för att kunna visa vad du tycker om i frågan om stil, växter och material. Du får också i uppgift att ta fram en tomtkarta över din tomt i skala 1:100 eller 1:200. Den kan beställas hos din kommun.
  2. Möte i din trädgård: Vid första mötet går vi runt i din trädgård i ungefär 2 timmar och tittar på hur du använder den idag, vilka funktioner och växter som finns. Vi diskuterar vad du vill behålla och vad du vill ändra på, vilka problem du har identifierat. Det kommer att bli många frågor från vår sida för att få ut så mycket information som möjligt. Vi behöver veta mycket om dig och dina önskemål, hur du vill använda trädgården och vad du tycker om. För att kunna välja rätt växter till rätt plats analyserar vi din tomt noga gällande läge och jordmån. Under första besöket bestämmer vi oss för hur vi ska gå vidare. Vi diskuterar också hur mycket din blivande trädgård får kosta och hur mycket du vill och kan anlägga själv eller om du behöver hjälp av en anläggare.
  3. Offert och tidsplan: Vi önskemål återkommer vi till dig med en offert och en tidsplan baserad på det vi kommit överens om vid vårt möte tillsammans.
  4. Kreativ process: Utifrån den satta tidsplanen arbetar vi med den kreativa processen att ta fram ett förslag till din trädgård. Vi gör gärna en avstämning för att se att vi förstått dina önskemål korrekt och för att höra med dig om du vill ändra eller komplettera något.
  5. Leverans av förslag: Vi träffas igen och levererar det färdiga trädgårdsförslaget i form av skiss, ritning och/eller planteringsförslag. Nu kan samarbete med anläggare börja om du har behov av det. Tänk på att boka upp trädgårdsanläggare i tid, de kan ha långa köer.  Om du vill hjälper vi dig med både beställning och plantering av växter.

 

Du förbereder dig genom att:

  • Tillhandahålla en tomtkarta 1:100 eller 1:200 (beställs av kommunen)
  • Fylla i checklistan som vi skickar till dig
  • Hitta bilder i tidningar och böcker på trädgårdar som du tycker om. Skapa gärna ett Pinterestkonto med bilder du tycker om och dela med oss.

 

Idéskiss

Vi börjar med ett möte i din trädgård som beskrivits ovan.  Vi analyserar din tomt och dess förutsättningar och dig och dina behov och önskemål. Hela tomten fotograferas systematiskt. Idéskissen kan gälla hela trädgården eller bara en del av den. Vi lägger in din tomtkarta i CAD för att gå grundförutsättningarna korrekt. Vi skissar sedan den övergripande formgivningen med fördelning mellan hårda ytor och planteringar. Du får helhetsstrukturen som visar hur olika rum och funktioner är placerade i trädgården. Vi ger dig råd om växter som ger den karaktär du önskar, men idéskissen innehåller ingen komplett växtlista eller exakt angivna material. Du behöver själv en del kunskap för att kunna välja växter till dina planteringar.

 

Pris: Från ca 9000 kr.

Exempel på moodboard för en plantering i halvskugga

 

 

Trädgårdsritning

Vi börjar med ett möte i din trädgård och utför analys som vid idéskiss. Trädgårdsritningen är en vidareutveckling av idéskissen för att få en detaljerad helhetsbild av trädgården. Du får skalenliga trädgårdsritningar på din tomt som utifrån dina behov även kan innefatta planteringsplaner, detaljerade växtlistor och markplan med alla markmaterial specificerade. Råd om plantering och jordförbättring ingår. Konstruktionsritningar på eventuella byggnationer ingår inte (arkitekten kan göra ritningar på plank, pergolor, växthus mm för bygglov eller konstruktion separat).

Pris: Från ca 15000 kr (en normalstor trädgård kostar ofta ca 20000- 25000 kr)

Exempel på trädgårdsritning (utan växtmaterial och markmaterial specificerade)

 

 

 

 

Varje trädgårdägare och trädgård är unik. Du kan välja det du behöver ! Vi hjälper dig genom hela processen